Vormgeven aan emotie

Het overheersende motief in mijn werk is stilstaan bij hetgeen een mens in zijn leven beleeft. Ik probeer met kleur en vorm uitdrukking te geven aan menselijke emoties en drijfveren en ik creŽer daarvoor een eigen realiteit met meestal een ondertoon van optimisme.

Ik heb een eigen beeld- en vormtaal ontwikkeld. Kenmerkend daarbij is het spelen met kleur en licht. Verandering van de lichtval en kijkrichting kunnen de interpretatie veranderen.

Figuratieve abstractie zou ik mijn werk willen noemen: de afbeeldingen laten nog veel te raden over. De kijker wordt op ďwegĒ geholpen door de titel maar een eigen interpretatie is ook goed mogelijk .

Een geslaagd schilderij is aangenaam om naar te kijken en moet interessant zijn om te doorgronden. Het onderwerp en de wijze van afbeelding moeten je raken.

Marijke Teunissen (1951) Nijmegen.

Visualizing emotions

The main motif in my work is to consider that what a person experiences in life. I try to express human emotions and motivations through color and shape, and to do this I create my own reality usually with an optimistic overtone.

I have developed my own imagery and idiom. Playing with color and light are significant aspects of this. Changing the lighting and the view point can change the interpretation.

I would like to call my work figurative abstraction: the images leave a lot open to interpretation still. The title guides the viewer but there is ample room for their own explanation as well.

A successful painting is pleasing to look at and it has to be interesting to investigate. The subject and the manner of depiction have to touch you.

Marijke Teunissen (1951) Nijmegen.